top of page
Vyhledat

PROČ MÍT V ŽIVOTĚ RITUÁLY?


Jaký pocit ve vás vyvolává slovo „rituál“? A co pro vás rituály znamenají?


Slovo "rituál" má svůj původ v latinském slově "ritualis", které znamená "týkající se obřadu".

V původním slova smyslu jsou rituály obřady a ceremoniemi, které měly mystický a náboženský charakter. Byly to činnosti, které se prováděly opakovaně za nějakým konkrétním účelem.

Možná vám v tomto kontextu připadá, že rituály patří jen do světa církve, náboženských skupin, nebo že jsou moc „ezo“, a proto k nim máte minimálně opatrný postoj. Případně na rituály nahlížíte jako na něco, k čemu musí být člověk vyučen nebo k čemu by měl mít vlohy, co by měl „umět“ provádět, něco, co by mělo být nějak řízeno a mělo by následovat předem daný postup, případně cosi, co vyžaduje hodně času, propriet a patřičnou ceremoniální atmosféru.


Jenže z pohledu psychologie je vlastně rituálem cokoli, co je opakovaná činnost, která má svoje pravidla. Ale nemusí se vůbec jednat o pravidla, která nastavil někdo jiný. Podle některých zdrojů pochází slovo rituál ze sanskrtu, kde označuje to, co je shodné s řádem, tedy s něčím pravidelným. Vím, že mnohým z nás se představa řádu a pravidel mísí se svázaností nebo systémem, a proto můžeme nahlížet na rituály jako na něco omezujícího.

Pravda je ale ta, že rituály jsou skvělým pomocníkem v době krize, jsou úžasným nástrojem psychohygieny. Pamatuji si, že když jsem před mnoha lety procházela nelehkým obdobím, kdy mi umíral táta, já odešla od svého muže a přestěhovala se z rodného města do Prahy, kde jsem poprvé žila sama, řekla mi moje tehdejší terapeutka větu, kterou mám v hlavě dodnes: „Držte si řád a řád bude držet vás.“ Mluvila právě o malých rituálech, o něčem pravidelném, o něčem konaném s určitým záměrem.


A to je dle mého vnímání rituálů to zásadní – mít záměr a provádět rituál vědomě, bděle a pravidelně.

Záměr nemusí být nikterak velkolepý, úplně stačí, když si přeji, aby mi rituál pomohl se na chvíli zastavit, zvnitřnit se, ztišit a odpočinout si tak od kvapíku, v jehož rytmu tančím nabitým pracovním týdnem.

Což může být například chvíle u čaje, kávy, krátká relaxace, pravidelná procházka, ale i jakýkoli akt sebepéče, který dělám vědomě, s radostí a bez pocitu „musu“. Rituál by neměl být další povinností, která nám jen přidá stres z už tak plného „To-do“ seznamu. Měl by být prostorem pro zastavení se, vydechnutí, zpřítomnění se.


A proto je fajn, pokud cítíte potřebu si nějaký nový rituál do svého života pozvat, začít s něčím malým, možná s něčím, co už ve svém životě máte, jen to třeba neděláte tolik vědomě.

Například ranní kávu si místo usrkávání mezi vyřizováním telefonátů, mailů a čtení zpráv můžu vypít v klidu, vědomě si užít její chuť, vůni, mohu ji místo „nakopáváku“ použít jako chvíli pro sebe, pro krátké rozjímání nebo jen bytí…

Můžu se věnovat každodenním činnostem a jen si během nich připomínat zázrak či posvátnost tohoto života.

Ve skutečnosti, když se podíváme pozorněji, zjistíme, že naše dny se již skládají z rituálů, a to od chvíle, kdy se probudíme, až do chvíle, kdy jdeme spát. Nemusíme tedy měnit nic kromě svého pohledu na věc, abychom do svého dne vnesli ztišení a třeba i atmosféru obřadnosti.

Většina našich každodenních rituálů se točí kolem výživy a očisty, což jsou v mnoha domorodých kulturách odjakživa posvátné úkony. S tímto vědomím se můžeme před každým jídlem zastavit, zavřít oči a tiše poděkovat. Podobně když se ráno a večer myjeme, můžeme se rozhodnout, že v tomto aktu očisty se zbavujeme toho, co bylo, a připravujeme se na nové.


Každodenní rituály mohou být jen malé, niterné okamžiky, které nám umožní se na chvíli zastavit a načerpat energii. A i toto malé zastavení má pro každého z nás velký význam, v takovou chvíli se spojujeme se sebou a možná ucítíme i dotek naplňující posvátnosti.


(P.S. Tento článek jsem napsala pro FB skupinu Rituály pro život https://www.facebook.com/groups/ritualyzivot, kterou jsme založily spolu s mou kolegyní, výbornou bylinářkou Lenkou Martanovou a chceme v ní sdílet inspiraci právě k malým každodenním rituálům, které nám mohou pomoc např. jak se naučit relaxovat, jak pečovat o svůj nervový systém, jak být ve svém středu nebo jak zlepšit své fyzické i duševní zdraví nejen pomocí bylinek apod.

Pokud se chcete dozvědět o našich společných akcích nebo si jen občas přečíst něco inspirativního, přidejte se k nám, budete vítaní.

Těšíme se na společná setkávání.

52 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page