top of page

Moje ceny (platné od 1.12.2023)

Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami, mé služby jsou proto plně hrazeny klienty.

 

Úvodní konzultace (80-90 min) - 1400 Kč

Následné konzultace (podle vašich potřeb a zakázky, kterou sjednáme při prvním setkání):

 

60 min - 1100 Kč

75 min - 1300 Kč

90 min - 1600 Kč

Individuální slevy jsou možné dle vašich možností.

 

Zrušit konzultaci lze bezplatně do 24 hod před dohodnutým termínem.

Poté je třeba uhradit storno poplatek ve výši 100%.

V případě vážných důvodů (náhlé onemocnění atd.) je možná vyjímka.

Děkuji za pochopení.

Zavazuji se k zachování mlčenlivosti a  důvěrnosti informací získaných během našich setkání.

bottom of page