top of page

RELAXAČNÍ TECHNIKY

S klienty obvykle provádím základní dechové techniky, uvolňovací cvičení a jiné řízené relaxace.

Bude-li třeba a pokud si to budete přát, dostanete ode mě nástroje k relaxaci pro použití v každodenním životě jako prostředek pro vyrovnávání se s různými zátěžovými situacemi., pro vaši duševní pohodu a vnitřní klid.

Relaxace vybírám dle individuálního nastavení každého z vás a techniky přizpůsobuji tak, aby byly snadno zařaditelné dp běžného denního režimu zaměstnaného člověka.

Pár meditace

ONLINE KONZULTACE

Mám dobré zkušenosti i s terapií po telefonu či prostřednictvím aplikací Skype či WhatsApp, pokud z jakéhokoli důvodu není možný osobní kontakt. Kromě terapeutického rozhovoru lze tímto způsobem provázet i řízenou relaxací.

V případě, že si zvolíte tento způsob konzultace, prosím, zajistěte si místo, kde vás v dohodnutou dobu nebude nic a nikdo rušit.

JAK PRACUJI

Při prvním setkání, které trvá 80-90 min. se vás budu hodně ptát a vy budete mít zároveň dostatek prostoru pro to, abyste mi řekli s čím přicházíte, co vás tíží. Následně se dohodneme na podobě další společné práce a průběhu terapie. V sezeních s klienty obvykle kombinuji různé přístupy (viz níže) dle jejich individuálních potřeb a situace. Konzultace mohou mít podobu terapeutického rozhovoru s použitím různých psychoterapeutických technik nebo můžete docházet jen na kraniosakrální terapii. V praxi se mi velmi osvědčila kombinace obého. Při práci s klienty velice často používám různé relaxační techniky jako pomocné nástroje. Je možné dohodnout se také na cyklu 3-5 sezení, kde vás budu pouze učit některé z technik dle vašich potřeb.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

​Kraniosakrální terapie je terapeutická metoda, která celostním a bezpečným přístupem pomáhá našemu systému najít cestu k rovnováze - tedy zpět ke zdraví. Přispívá k stimulaci a harmonizaci našich fyzických a psychických sil., mírní negativní dopady stresu. Používá se u krátkodobých akutních potíží i u chronických stavů. Pracuje s velmi jemnou podporou přirozených autoregulačních schopnosti lidského organismu, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy a další systémy související s CNS (nervový, imunitní, hormonální, neuromuskuloskeletální, vaskulární a respirační)

.

Ošetření probíhá tak, že klient leží oblečen na lehátku v pohodlné poloze a terapeut mu podle potřeby a po dohodě přikládá ruce na nebo pod tělo. Zůstává s ním ve velmi lehkém a hranice respektujícím kontaktu. Ošetření je obvyykle vnímáno jako velice relaxační.

Reiki Léčba

PSYCHOTERAPIE

Díky psychoterapii můžete lépe porozumět sobě, své situaci. Umožní vám ventilovat to, co běžně nemůžete sdílet, projevit emoce, podívat se na své záležitosti z jiného úhlu pohledu, najít východiska a to vše v bezpečném a podporujícím prostoru. Psychoterapie vás může provázet na cestě zpět k sobě a vlastní podstatě, dá vám nástroje,  které se následně integrují do  každodenního života., abyste ho mohli prožívat více vědomě a ve větší lehkosti, ať je vaše situace jakákoli. Je možné přijít i na jednorázovou konzultaci, ale pro trvalejší změnu je přínosnější dlouhodobější a pravidelné provázení.

V psychoterapii využívám různých terapeutických technik, hlavním nástrojem je rozhovor a naslouchání.

Nejsem klinický psycholog,  nebudete ode mě odcházet s žádnou diagnózou.

Poradenství
bottom of page